24/03/2013

Wool House @ Somerset House

I've been on a really good exhibition today at Somerset House which has absolutely moved every part of my heart connected with creativity, straight to the core. The exhibition is the part of international Campaign for Wool which supports local wool makers and points at wool ware's advantages. At the display, I saw some rooms in which almost every decorative item as well as furniture was made of wool.
This is what I saw:

Byłam dzisiaj na wystawie w Somerset House, która absolutnie poruszyła w moim sercu wszystkie kubki smakowokreatywne,a która jest częścią kampanii promującej wspieranie lokalnych wytwórców wełny i wskazującej na zalety owych wyrobów. Wystawa przedstawiała kilkanaście pokojów, w których większość dekoracyjnych elementów wystroju i mebli zostało wykonanych właśnie z wełny. Oto co zobaczyłam:
sheep is wolf
A nursery's interior decoration was entirely unbeatable. Everybody was touched by that room, regardless of age. Oh, and trust me, I know what I'm talking about, really. I talked to a lady in a quite mature age who claimed that if she had a chance to be a child once, she would wish to have that room.
Childhood is so different with sheep-the-guard and a koala bear on the windowsill.

Zupełnie bezkonkurencyjny był wystrój pokoju dziecięcego - wzbudzał powszechne uwielbienie u wszystkich, niezależnie od wieku którzy go zobaczyli, a wiem, co mówię, bo zamieniłam parę słów z panią w wieku dojrzałym, która stwierdziła, że jeżeli miałaby być jeszcze raz dzieckiem to tylko z takim pokoikiem. Z owcą-strażnikiem i misiem koalą na parapecie dzieciństwo jest zupełnie inne.
I had also a time to look around Somerset House, but I quickly made a getaway because March weather doesn't spoil people in London and it's really  cold and rainy.


Miałam również chwilkę na pokręcenie się po terenie Somerset House, ale szybko się zmyłam, gdyż marcowa pogoda w Londynie nie rozpieszcza i jest po prostu zimno i deszczowo.I've almost forgotten to introduce you to very brave creatures who welcomed warmly all the visitors, doing that truly notably despite the cold. Bravo!Byłabym zapomniała zaprezentować bardzo dzielne stworzenia, które gorąco witały każdego odwiedzającego, godnie pełniąc swoją funkcję pomimo ziąbu. Brawa!
It's time for a bit of truth now. How many of you think that sheep are the source of wool? I thought the same, untill today. I really must disappoint you but wool comes from the wool tree and I've got a proof of that. Just look at the photo below. What do you think of that?


A no i teraz czas na odrobinę prawdy. Ilu z was twierdzi, że źródłem wełny są owce? Też tak myślałam, aż do dzisiaj. Muszę was wszystkich rozczarować, ale wełna to owoc drzewa wełniastego, na co mam niezbite dowody w postaci poniższego zdjęcia. Co wy na to?


Cheerio,
Karolina